Biuro Rachunkowe “Total”

RODO – obowiązek informacyjny oraz Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz Polityka Prywatności Biuro Rachunkowe “Total” Agata Jurczyk.

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Rachunkowe “Total” Agata Jurczyk z siedzibą ul. Zawierciańska 4, 32-310 Klucze.

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.

4. Pani / Pana dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

12. Informujemy, że urządzenia podlegają profilowaniu przez narzędzia do analityki internetowej. Firmy korzystające zbierające informacje na temat ruchu w internecie to: Panorama Firm Sp. z o.o. ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa NIP: 521-01-25-377 oraz Google LLC Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby zapobiec profilowaniu, wystarczy zmienić ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Zadzwoń teraz

Chcesz bieżąco z nowościami w marketingu? Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz wartościową dawkę informacji.